میان بر نداریم

برای به دست آوردن هرچیزی که واقعی باشه .... اصل باشه ، تقلبی نباشه ...هیچ راه میان بری نیست .

اگه برای به دست آوردن چیزی کوتاهی کردی ، باید زحمت بکشی .... از اول شروع کنی ... یا از هر نقطه ای که توش هستی شروع کنی ، نمی شه تقلب کنی ، نمی شه بگی عجله دارم و بری مثلا جلوتر .... دنیا این چیزها حالیش نیست .

البته اگه جنس اصلی بخوای ... وگرنه که تقلبی اش خیلی راحت و ارزونه .

/ 1 نظر / 36 بازدید